Lista dotacji i realizowanych projektów zleconych

Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej "Natura" w 2021 roku

Projekt pod tytułem Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej "Natura" w roku 2021
 
Celem zadania jest zwiększenie świadomości ekologicznej i upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i ochronie środowiska wśród grupy około 270 osób - dzieci i młodzieży z Ostródy, poprzez działania prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej „NATURA” w Ostródzie w roku 2021.
 
Założenia programowe:
  1. prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej,
  2. uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody i problemy ochrony środowiska,
  3. umożliwienie młodym ludziom spędzenia w aktywny sposób ich czasu wolnego z dala od komputera/smartfona oraz wszelkiego rodzaju używek.
W projekcie zaplanowaliśmy następujące działania edukacyjne:
  1. Warsztaty przyrodniczo - ekologiczne (8)
  2. Rajdy i wycieczki poznawcze z konkursami (12)
Projekt finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Ostróda.
 

Herb Gminy Miejskiej Ostróda

Więcej informacji o projekcie jak i bieżące aktualności na temat prowadzonych działań możecie znaleźć na specjalnej podstronie, którą utworzyliśmy na jego potrzeby.