Hufiec Ostróda ZHP

Statut Związku Harcerstwa Polskiego

ROZDZIAŁ 5. Struktura

§ 33

  1. Hufiec jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek organizacyjnych.

Hufiec Ostróda ZHP im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur powstał w 1945 roku. Obecnie podlega Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu w Olsztynie.

Swoim zasięgiem działania obejmuje część powiatu ostródzkiego, w tym:

  • miasto Ostródę,
  • gminę Ostróda,
  • gminę Miłomłyn,
  • gminę Grunwald.

Siedziba Hufca znajduje się w Ostródzie, w Domu Harcerza im. harcmistrzyni Janiny Pelczarskiej.