Projekt "Rozumieć lepiej, widzieć wyraźniej - edycja II"

Hufiec ZHP Ostróda realizuje projekt pt. "Rozumieć lepiej, widzieć wyraźniej - edycja II"...

Hufiec ZHP Ostróda realizuje projekt pt. "Rozumieć lepiej, widzieć wyraźniej - edycja II", którego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej i upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i ochronie środowiska wśród grupy około 70 osób - dzieci i młodzieży z Ostródy. Zaplanowaliśmy realizację czterech 2-dniowych warsztatów przyrodniczo-ekologicznych.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Ostróda.