Władze Hufca

Statut Związku Harcerstwa Polskiego

ROZDZIAŁ 7. Władze Hufca

§ 48

  1. Najwyższą władzą hufca jest Zjazd Hufca.

XXI Zjazd Hufca Ostróda obradował dnia 31 sierpnia 2019 roku. Zjazd wybrał władze hufca na czteroletnią kadencję oraz przyjął Strategię Rozwoju Hufca na lata 2019-2023.

Komenda Hufca

  • podharcmistrzyni Paulina Szypczyńska — komendant hufca
  • harcmistrzyni Jolanta Rodziewicz-Olszko — skarbnik hufca
  • przewodnik Agnieszka Wiktorowicz — z-ca komendanta hufca ds. programu
  • podharcmistrz Tomasz Maczukin — z-ca komendanta hufca ds. pracy z kadrą

Komisja Rewizyjna Hufca

  • harcmistrz Janusz Kopański — przewodniczący komisji rewizyjnej
  • podharcmistrzyni Jowita Jankowska — z-ca przewodniczącego komisji rewizyjnej
  • przewodnik Nikola Kowalska — sekretarz komisji rewizyjnej