Zespoły Instruktorskie

Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej

Logo HZKK

Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej jest zespołem skupiającym instruktorów, których pasją jest przekazywanie swojej wiedzy innym. Zadaniem HZKK jest kształcenie kadry instruktorskiej Hufca Ostróda.

Skład zespołu:

  • harcmistrz Adam Pyjor — szef HZKK
  • harcmistrzyni Jolanta Rodziewicz-Olszko
  • harcmistrz Dariusz Wolski
  • harcmistrz Krzysztof Osowiecki
  • podharcmistrz Tomasz Maczukin

Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich odpowiada za rozwój kadry instruktorskiej naszego hufca. Zapoznaje się, a następnie czuwa nad przebiegiem prób instruktorskich. Po zakończeniu próby wnioskuje o przyznanie kolejnych stopni instruktorskich.

W myśl obowiązującego Systemu Stopni Instruktorskich każdy hufiec powinien utworzyć KSI. KSI hufca posiada uprawnienia do prowadzenia prób na stopień przewodnika. KSI właściwej chorągwi, po zapoznaniu się i ocenieniu pracy KSI hufca, może przyznać KSI hufca prawo prowadzenia prób na stopień podharcmistrza na okres od pół roku do dwóch lat.

Komisja Stopni Instruktorskich hufca Ostróda jest obecnie uprawniona do prowadzenie prób na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.

Skład komisji:

  • harcmistrz Dariusz Wolski — przewodniczący komisji
  • harcmistrzyni Danuta Jendrzejewska
  • harcmistrz Tadeusz Siwicki
  • harcmistrz Janusz Kopański
  • harcmistrz Krzysztof Olszko