Rys Historyczny Hufca Ostróda ZHP

1944

Związek Harcerstwa Polskiego oficjalnie wraca do życia publicznego. Na jego czele staje Tymczasowa Rada Harcerska.

1945

Wrzesień

W pierwszym polskim gimnazjum w Ostródzie, utworzonym przez Państwa Pelczarskich, druhna Janina Pelczarska tworzy I Ostródzką Drużynę Harcerek im. Królowej Jadwigi. Powstaje także I Męska Drużyna Harcerzy im. Adama Mickiewicza, założona przez Bogusława Wróbla/druha Andrzeja Lewandowskiego oraz I Drużyna Harcerek im. Emilii Plater założona przez druhnę Helenę Lewandowską-Maciuszek.

1946

W Ostródzie jest już 140 harcerek i harcerzy.

13 kwietnia

Harcerze ostródzcy składają uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie na ręce Komendanta Chorągwi.

16 czerwca

Budynek stojący w miejscu dawnej siedziby hufca
Budynek stojący w miejscu dawnej siedziby hufca

Powstaje I Instruktorska Drużyna Harcerzy Wychowania Wodnego. Zostaje zorganizowane Ostródzkie Koło Przyjaciół Harcerstwa. Dzięki jego staraniom otrzymujemy budynek na Dom Harcerza, znajdujący się przy ul. Grunwaldzkiej (już nie istnieje, na zdjęciu obecny budynek).

Druhna Janina zaraz po wojnie podejmowała starania o Dom Harcerza w Ostródzie, aż w końcu harcerzom przyznano taki budynek. Jednak niedługo się nim cieszono. Był stary, drewniany i nadawał się tylko do rozbiórki. Potem nastąpiły lata, kiedy o Domu Harcerza nie było co marzyć…

1948

Wprowadzenie się do otrzymanego Domu Harcerza. Otrzymanie sztandarów harcerskich w Hufcu Harcerek i Harcerzy w Ostródzie.

1949 — 1950

Związek Harcerstwa Polskiego traci swoją autonomię i jest w pełni zależny od Związku Młodzieży Polskiej.

TODO: A kiedy odyzkuje?

1967

Budynek stojący w miejscu dawnej siedziby hufca
Róg ulic Grunwaldzkiej i Czarnieckiego — w tym miejscu stał piętrowy dom, w którym mieściła się druga siedziba Hufca

Nadanie Hufcowi imienia Bojowników o Polskość Warmii i Mazur

…Jednak myśl o harcerskim domu przetrwała i gdy tylko nadarzyła się okazja — gdy przy Szczepie Harcerskim w Szkole Podstawowej nr 4 powstała Rada Przyjaciół Harcerstwa złożona ze znaczących w mieście osób, a druhna Janina została jej przewodniczącą, spróbowała wrócić do noszonej w sercu idei — domu dla wszystkich harcerzy, gdzie zawsze będzie można przyjść, spotkać się i zasiąść wspólnie w harcerskim kręgu. Ile trudu i zabiegu kosztowała realizacja tego planu, trudno opowiedzieć. Do ilu drzwi trzeba było pukać dzień w dzień przekonując kolejne osoby, że warto pomóc, że warto zrobić coś trwałego, wielkiego i pożytecznego, dla tego co społeczeństwo ma najcenniejsze — dla dzieci i młodzieży.

I tak swoim zapałem i uporem Janina Pelczarska przebijała się przez wszystkich, przez niechętnych i obojętnych, trafiając wreszcie na życzliwych i pomocnych. Ile to było radości, gdy sprawa ruszyła, gdy dom zaczął wyrastać z ziemi i gdy wreszcie staną w całej swej okazałości.

1976 — 1979

Dawna siedziba Hufca
Ulica Herdera — w tym domu mieściła się kolejna (trzecia) siedziba Hufca. Czwartą siedzibą Hufca był budynek przy ul. Sienkiewicza 15 (obecnie siedziba Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej)

Trwa budowa Domu Harcerza.

W 1976 z inicjatywy druhny Janiny Pelczarskiej powstał Komitet Budowy Domu Harcerza w Ostródzie. Dzięki jej staraniu i wpływom budowę ukończono w 3 lata i 15.03.1979 odbyło się uroczyste otwarcie Domu Harcerza z udziałem władz państwowych i harcerskich.

W tym domu ruhna Janina w dalszym ciągu pracowała, aktywizowała kadrę instruktorską do tworzenia pracowni specjalistycznych, kursów języków obcych czy wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i harcerzy ostródzkich.

1979

15 marca

Otwarcie Domu Harcerza.

1985

I Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej

1987

20-lecie nadania Hufcowi imienia Bojowników o Polskość Warmii i Mazur

1988

24 listopada

XI Zjazd Hufca: Komendatnem Hufca zostaje Danuta Hryniewicka

1991

23 lutego

XII Zjazd Hufca: Komendatnem Hufca zostaje Alicja Koronkiewicz

1992

25 listopada

XIII Zjazd Hufca

1993

Powstał Męski Krąg Instruktorski "Czarne Wilki" — Przewodniczący jest druh Dariusz Wolski.

6 czerwca

Śmierć druhny harcmistrzyni Janiny Pelczarskiej

1995

50-lecie Hufca Ostróda ZHP

10 kwietnia

Powstaje Instruktorski Jrąg Seniora — Przewodniczącą jest druhna harcmistrzyni Zofia Skibniewska.

9 czerwca

XIV Zjazd Hufca

1996

Uroczystość nadania Domowi Harcerza patronki: druhny harcmistrzyni Janiny Pelczarskiej.

I Ostródzki Rajd Ekologiczny

1997

15 kwietnia

Poświęcenie Sztandaru Hufca

24 października

XV Zjazd Hufca

1998

Druga rocznica nadania imienia Domowi Harcerza

1999

Spotkanie w Domu Harcerza pierwszych maturzystów z LO.

Remont elewacji budynku DH

Uroczystość na placu 1000-lecia — 60-ta rocznica wybuchu wojny i powstania Szarych Szeregów

20 stycznia

Powstałą Rada Przyjaciół Harcerstwa

10 — 12 września

20-lecie Domu Harcerza, Start Hufca

15 października

XVI Zjazd Hufca: Komendantem Hufca zostaje phm. Krzysztof Olszko

2000

Udział reprezentacji Hufca w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie.

Hufiec został laureatem ogólnopolskiego konkursu "Kochamy wolność" pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wystawa "Zwierzę nie jest rzeczą"

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na ostródzkim zamku

7 kwietnia

Powstaje Krąg Instruktorek "Watra" — Przewodniczącą jest druhna Jolanta Rodziewicz-Olszko

2002

styczeń

Organizacja wystawy "10 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostródzie"

17 września

Spotkanie "Wychowanie, edukacja, profilaktyka a harcerstwo" z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, władz samorządowych i dyrektorów szkół.

2003

kwiecień

Wystawa "Jak uratować rzekę"

10 listopada

XVII Zjazd Hufca

2004

Udział w komitecie organizacyjnym obchodów 675-lecia Ostródy

VIII Powiatowy Ostródzki Rajd Ekologiczny

Rozpoczęcie Zajęć pozalekcyjnych w Domu Harcerza

XIX Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Żeglarskiej

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju


Historia opracowania

Ostróda, marzec 2005

Opracowane dzięki 6 Ostródzkiej Drużynie Harcerek "Brask" im. Szarych Szeregów

Tekst przygotowały:

 • druhna Monika Grzela
 • druhna Sylwia Spychała
 • druhna Paulina Brzozecka
 • druhna Aleksandra Soboczyńska
 • druhna Martyna Szerszeń

Redakcja opracowania:

 • druhna Dominika Vetter
 • druhna Klaudyna Brzozecka
 • druhna Jolanta Rodziewicz-Olszko

Zdjęcia wyszukali bądź dostarszyli:

 • Archiwum Hufca
 • druh Krzysztof Dudka
 • druh Tadeusz Siwicki
 • druhna Dominika Vetter