Zapraszamy drużyny na Start Hufca!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zbliżającego się Startu Hufca.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Starcie Hufca rozpoczynającym kolejny rok harcerski. Uczestnicy będą zakwaterowani w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostródzie.

Ramowy program Startu:

Piątek – 4 października
17.00 – 18.00 – zakwaterowanie uczestników – obowiązkowo obuwie na zmianę !
18.00 – 20.00 – gra terenowa
20.00 – 21.00 – kolacja
21.00 – 23.00 – ognisko – „Alert Pamięci” z okazji 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 80. rocznicy przejścia ZHP do konspiracji
23.00 – 24.00 – toaleta wieczorna
24.00 – 7.00 – cisza nocna

Sobota – 5 października
7.00 – 8.00 – pobudka, toaleta poranna
8.00 – 9.30 – śniadanie
9.30 – 9.45 – apel
10.00 - 13.30 - piknik edukacyjny przy SP Nr 1
13.30 – 15.30 – obiad – trzeba mieć własną menażkę i niezbędnik
16.00 – …………... – rajd pieszy/gra harcerska

Niedziela – 6 października
7.00 – 7.30 – pobudka, toaleta poranna
7.30 – 9.00 – śniadanie
9.00 – 10.45 – porządkowanie szkoły 9.00 – Msza Św. dla chętnych – w pobliskim kościele
10.45 – 11.00 – wspólny harcerski krąg

Koszt uczestnictwa: 20 zł od osoby. Dodatkowo 1 opiekun/15 uczestników oraz instruktorzy i drużynowi Hufca Ostróda ZHP uczestniczą bezpłatnie.

Wpłaty należy dokonać do 19 września 2019 r. na konto Hufca Ostróda ZHP: 10 1600 1462 1839 7764 0000 0001, z dopiskiem: DSCZ na Start Hufca + nazwa drużyny.

Prosimy o dostarczenie:
- skanu karty zgłoszenia uczestników na adres e-mail Hufca do dnia 19 września
- oryginału karty zgłoszenia podczas zakwaterowania się na Starcie Hufca

Informujemy także, że każda drużyna uczestnicząca w Starcie zobowiązana jest przygotować dwa punkty programowe – dla uczestników i dzieci/młodzieży spoza ZHP – na potrzeby planowanego pikniku edukacyjnego. Zapotrzebowanie materiałowe (max. 50 zł/punkt) i sprzętowe należy przesłać na adres e-mail Hufca do dnia 19 września. Istnieje możliwość samodzielnego dokonania zakupu materiałów przez drużynę – po wcześniejszym uzgodnieniu ze Skarbnikiem Hufca.

Wszystkich uczestników Startu prosimy także o zapoznanie się ze stroną https://zhp.pl/alertpamieci/.

Organizatorzy:

Komenda Hufca Ostróda ZHP
oraz
MKI „Czarne Wilki”,
51 TDH „Czarne Stopy” im. P. E. Strzeleckiego

Kategorie: