Sto lat Niepodległej!

Z dumą świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!

1918 rok, choć straszny i ze wszech miar tragiczny dla świata, niósł dla Polski nadzieję odzyskania niepodległości.

7 października 1918 roku, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, bytu marionetkowego, zależnego i istniejącego z woli okupacyjnych władz Niemiec i Austro-Węgier, ogłosiła formalnie odtworzenie Niepodległego Państwa Polskiego. Jednak Wielka Wojna wciąż trwała, a Polska nadal znajdowała się pod okupacją. Przez następne tygodnie środowiska patriotyczne sukcesywnie dążyły, do objęcia w pełni niepodległej i suwerennej władzy nad Polską. 31 października na terenach okupacji austro-węgierskiej, a 1 listopada na terenach okupacji niemieckiej rozpoczęło się rozbrajanie garnizonów przez polskie organizacje wojskowe.

10 listopada do Warszawy, specjalny pociągiem, przybył zwolniony przez Niemców z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski, a same władze niemieckie formalnie przekazały władzę Radzie Regencyjnej. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę zwierzchnią nad wojskiem, a Niemcy rozpoczęli wycofywanie się z terenów Królestwa Polskiego. Tego samego dnia w Compiegne podpisany został traktat pokojowy pomiędzy Francją, a Niemcami, który formalnie i ostatecznie zakończył I Wojnę Światową.

12 listopada Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu Narodowego oraz mianowała go Naczelnym Wodzem. Dwa dni później Rada Regencyjna rozwiązała się, przekazując Naczelnemu Wodzowi zwierzchnictwo nad państwem. Ten zaś 16 listopada podpisał depeszę, informującą cały świat o powstaniu Niepodległego Państwa Polskiego:

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

(źródło: wikicytaty)

A potem sprawy potoczyły się już bardzo szybko. 21 listopada, jako pierwszy kraj na świecie niepodległą Polskę uznał rząd Republiki Niemiec. 28 listopada podpisany został dekret o ordynacji wyborczej i o zarządzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego. A 29 listopada Józef Piłsudski objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.

I tak, w wielkim skrócie, Polska ponownie stała się Narodem i krajem niepodległym. Po ponad stu latach zaborów, kilku zrywach narodowych i jednej z najstraszniejszych wojen, jakie widział świat, powróciliśmy na mapy świata.

Afisz z okazji 15 rocznicy odzyskania niepodległości, 1933, Państwowe Archiwum w Poznaniu

Przez okres II Rzeczpospolitej odzyskanie Niepodległości świętowane było w różny sposób - o znamionach uroczystości cywilnych jak i wojskowych - i w różnych terminach, jednak zawsze w okolicy tych listopadowych dni. Aż finalnie, 23 kwietnia 1937 roku Sejm Polski ustanowił dzień 11 listopada Świętem Niepodległości. I choć w dwa lata późnej znów znaleźliśmy się pod okupacją niemiecką, kiedy to świętowanie 11 Listopada stało się zakazane, a po sześciu latach kolejnej wielkiej wojny wpływy sowieckie nie pozwoliły odtworzyć tego święta, dzień ten na zawsze dla nas Polaków stał się symbolem, którego nie da się zatrzeć.

Dziś, właśnie 11 Listopada, sto lat po tamtych pamiętnych dniach, jako naród Niepodległy i Suwerenny z dumą świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dla nas, harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, jest to rocznica szczególnie istotna. Listopad 1918 roku to także czas, gdy pierwsze grupy harcerskie działające na terenie Polski - wtedy jeszcze w konspiracji - na Zjeździe w Lublinie postanowiły stworzyć zjednoczony Związek Harcerstwa Polskiego. 11 listopada 2018 jest więc dla nas podwójnie setną rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą ukochaną Ojczyznę, jak i setną rocznicą istnienia naszej organizacji. Organizacji, która od stu lat, zgodnie z rotą Harcerskiego Przyrzeczenia, "całym życiem pełni służbę Polsce".

W tym uroczystym dniu
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
harcerze i harcerki Hufca Ostróda ZHP
składają wszystkim Polkom, Polakom oraz każdemu,
kto czuje emocjonalny związek z naszą Ojczyzną
życzenia:

Pokoju i Wolności,
Możliwości realizacji swoich marzeń i ambicji
oraz tego, by przez następne wieki
nasza Ojczyzna była nadal Niepodległa i Suwerenna.

A w ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości organizowanych w mieście Ostróda, tak jak i w latach poprzednich będzie można nas spotkać na ulicach, przed oficjalnymi uroczystościami, kiedy rozdawać będziemy biało-czerwone wstążki i kotyliony.

Vivat Niepodległa Rzeczpospolita!