Przekazaliśmy Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom Ostródy

Dnia 19 grudnia przekazaliśmy Światło Betlejemskie mieszkańcom Ostródy.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

19 grudnia 2018r. wędrownicy z 26 próbnej Turystycznej Drużyny Wędrowniczej ORION zorganizowali w Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom Ostródy. Światło zostało odebrane od delegacji chorągwianej dzień wcześniej w Olsztynie. Światło zostało przekazane władzom samorządowym, duchownym i przyjaciołom ostródzkiego harcerstwa.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Jednak sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju nie kończy się tutaj w Ostródzie. Wyruszyło ono w dalszą drogę do Miłomłyna i do innych miejscowości.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Szerzmy dalej pokój, braterstwo i dobro rozdając światło swoim bliskim i żeby zagościło na naszych stołach wigilijnych, żeby było to „Światło, które łączy”.

Czuwaj !
Drużynowy 26 pTDW ORION– przewodnik Mateusz Rogaski HR