Apel z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Zapraszamy na apel z okazji Dnia Myśli Braterskiej!

W świecie pełnym niepewności i niepokoju nasz Ruch błyszczy jak złoty łańcuch na ciemnym tle...

Olave Baden-Powell

22 lutego, co należy uznać za nadzwyczaj ciekawy zbieg okoliczności, jest dniem urodzin dwójki osób bez których ruch skautowy na świecie - a więc i polskie harcerstwo - mógłby nigdy nie powstać. To tego dnia w 1857 roku urodził się generał Robert Baden-Powell, twórca idei skautingu. Natomiast trzydzieści dwa lata później, w 1889 roku, urodziła się Olave St Clair Soames, jego przyszła żona i osoba, która była jedną z twórczyń żeńskiej odmiany ruchu skautowego.

W 1926 roku, podczas 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek, przybyłe tam delegatki zauważyły potrzebę ustanowienia specjalnego dnia, w którym skautki i skauci na całym świecie mieli by szczególnie myśleć o sobie nawzajem, o wielkości całego ruchu i z tej okazji przesyłać sobie pozdrowienia i dzielić się dobrym słowem. Dzień ten nazwano Thinking Day (w 1999 roku zmienione na World Thinking Day dla podkreślenia globalności tego święta) czyli w dosłownym tłumaczeniu Światowy Dzień Myślenia. Część organizacji skautowych na świecie obchodzi te święto pod nazwą Founder's Day, czyli Dnia Założycieli. W polskim ruchu harcerskim dzień ten został przyjęty pod nazwą Dnia Myśli Braterskiej, co niesie za sobą odwołanie do jednego z punktów prawa harcerskiego: Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

Podczas tej samej konferencji ustanowiono, że dzień ten będzie obchodzony właśnie w podwójną rocznicę urodzin twórców skautingu. Na początku było to święto obchodzone głównie przez skautki. Jednak z czasem dołączyły do niego także organizacje skautowe zrzeszające zarówno dziewczęta jak i chłopców, a także kilka organizacji wyłącznie męskich.

Dzień Myśli Braterskiej jest skautowym, a więc i harcerskim, świętem, podczas którego myślimy o sobie i przesyłamy sobie nawzajem życzenia. Ale harcerstwo to przede wszystkim działanie! Dlatego wiele środowisk harcerskich organizuje z tej okazji gry, spotkania czy ogniska, by nie tylko myśleć ale i przeżyć wspólnie ten dzień.

W dniach 22-24 lutego 2019 roku środowiska dwóch hufców ZHP - Ostródy i Iławy - organizują wspólny rajd z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Natomiast z tego miejsca, już dziś Komenda Hufca ZHP w Ostródzie zaprasza na apel, który odbędzie się 22 lutego o godzinie 18:00 na placu przy Domu Harcerza w Ostródzie.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

Komenda Hufca Ostróda ZHP