Jerzy Kuklicz odszedł na wieczną wachtę

Dnia 19 kwietnia 2023 odszedł na wieczną wachtę Kapitan żeglugi wielkiej Jerzy Kuklicz...

Odszedł Kapitan żeglugi wielkiej

Dnia 19 kwietnia 2023 roku odszedł na wieczną wachtę Kapitan żeglugi wielkiej Jerzy Kuklicz. Z małej przystani na jeziorze Drwęckim wypłynął na rozległe wody świata jako kapitan największych jednostek pełnomorskich.

Starsze pokolenie harcerzy i instruktorów pamięta Pana Kapitana z działalnością w V Warmijsko-Mazurskiej Wodnej Drużyny Harcerzy i jego działalności na harcerskiej przystani. Z nami spotykał się w dniu Święta Domu Harcerza w Ostródzie i na spotkaniach Kręgu seniora.

Druh Jerzy spoczął 29 kwietnia 2023 roku na cmentarzu komunalnym w Olsztynie przy ulicy Poprzecznej. Na zawsze pozostanie w pamięci harcerzy i wodniaków. Na zawsze najlepszym przykładem.